Emizizo Gy’ekitanda

Omuwala bwe yazzanga omukono emabega nga tatuula ku kitanda kya bazadde be. Engoye z’omunda zakuumibwanga mu kitanda nga zaanikibwa ku kitanda kuba tezaalabwangako muntu mulala. Ekitanda kye kimala ekizadde,okukuuma omwana n’atafuna buzibu. Ekitanda era kye kimala emikolo gy’abaana nga bagenda okufumbirwa. Omwana omuwala okwoza engoye z’oku buliri bwa bazadde be kizira. Omwana omulenzi takkirizibwa kwebaka […]

Enkwata Y’embolo

Omukyala yenna yalina okuteeka omukira mumana naye tayiinza kugusaamu nga tegunayima era naye alina ebifo byakwatamu neguyima bulungi. Oyinza okugukwata omutwe gwagwo n’ogusiimula n’egalo. Oyinza okugukisiinga ng’ogulumaluma. Oyinza okugukwata ng’ogusiimuula olukiindo. Oyinzs okulumaluma enkivu webayisa akajirita nga bakila tayiri kubantu abakomole. Abakyala muyige nti omukira nagwo gumala kuyima negulyoka gunyuma. Ogwo oguliinga omuguwa tegunyuma nakatono […]

Okwaniriza Emana Mu mbolo

Okwaniriza kuli buli kunjuuyi zombi kwabo abezina omwami n’omukyala Okwezina gwetaga buli omu okumala okusanyukira munne kwetuyita okwaniriza akaboozi era n’amwaniriza bulungi n’essanyu. Oyinza okumwaniriza nga omugenyi gwe omazze ebbanga nga tomulaba era n’omusanyukira ne’essanyu ery’ensusso. Awo mutandikka okwezina mutekwe okutuka ku point buli omu waali ayagala kuzina oba kuzinbwa. Mwanilize bemuzina nebebazina

Enkwata y’enfuli yonna elina ebigambo ebyogererwako

Enkwata y’enfuli yonna elina ebigambo ebyogererwako ssi kuzikwata bukwasi. Bambi webale kutawana nga osika abalongo baffe. Kulika emisota obutakubojja. Kulika amasongola nkiyege. Kulika embeera z’obudde. Webale kugumira kubalagalwa. Maama ziringa wiper za benz ennene zilinga mattu g’anjjovu. Webale kunonya nzigye zaffe. Bambi wenjula katani nyigiire Webale munange kuzisika Nga zookya nga ngazi nga mpaanvu.

Omukyala By’ayogera Nga Sikibwa Enfuli.

Ziizo zikwate ezantawanya Najjiwona emisoto n’ebisanyi Amagwa nagawona naye ganfumita agamu. Omusana gwanjokya n’omusulo gwantobya. Obulumi bwali bw’amaanyi kansikwa nga nkutawanira. Anti nga njagala wesuubire okwo. Anti nga njagala oleme kulabikako. Yigira mama n’okwebikka webikke zeezo munnange ezantuuza kumasongola nkuyege. Webale munnange kuzimpanira n”okusiima. Ssinga embeera egezako okwefananyirizako wetyo muyinza okwezina ebinyuma

Enkwata Y”Enfuli

Enfulu zilina enkwata eziwerako nga ezimu kuzo zezino. Okuzeera ng’ozizza wagulu. Okuzisika ng’ozeyolekeza Okuzisika ng’ozzizza wagulu ne wansi Okuzisika nga’oziyuyayuya, ng’ozizza ku konno ne kkudyo Okuzisika ng’oziranga Okuzisika ng’ozikunyakunya Okuzisika ng’ozikama nga akama ente Okuzisika nga bw’ozikuba ng’omuvubo awo emana neyogera ng’omuntu. Okuzisika ng’ozikubaganya mu mmana ate bw’ozijjayo. Okuzisika nga bw’ozonnuunanuna Okuzisikisa emikono negyawula amakubo […]

Ebika By’emana

Emana ey’olwazi Emana eyamatibo Emana ey’ekikulukuto Emana ey’ekyalaalo Emana ey’omusenyi Emana ey’olusagazzi Singa omusajja asanga nga mukyala we alina emu kwezo zetulabye waggulu, kilungi afune mangu eddagala kuba weriri eriziwonya. Omukyala ow’ekika ekyo tomugoba wabula muwasizeeko omulala. Omukyala ow’olusagazi yye tamatira kumuzina wabula buli saawa yye aba ayagala muzina nga awulira emusiiwa. Toyinza kumuzina n’akugamba […]