ABASAJJA MUYAMBE BAKAZZI BAMWE MU KUSIKINA OBA MUKUKOLOBYA OLUYIMBA LW’EGGWANGA

ABASAJJA MUYAMBE BAKAZZI BAMWE MU KUSIKINA OBA MUKUKOLOBYA OLUYIMBA LW’EGGWANGA Abasajja abasinga balowooza nti okuyimba oluyimba lw’eggwanga kikolebwa bakazi bokka. Kale abasajja abasinga tebalina kye bakola. Ono olina kwogera naye bulungi. Mugambe kikusanyusa singa akuddamu nga mwegatta, oba singa akubuulira ekimusanyusa nga mwegatta. Mubuulire nti okusirika nga mwegatta kikuyisa bubi. Naye nabasajja tulina okukimanya nti […]

EMAANA Y’OMUSONONWA

EMAANA Y’OMUSONONWA Emana enno ebeera n’omusino munene nnyo, Okusinga ku maana endala zonna. Emaana enno buli lwewayitawo esawa 3 nga bamaze okugizina edaayo neyevera oba neyewumba mangu nnyo nga omukazi gwotazina ngako,Emaana enno efuuka nnyo amazzi okusinga ku maana endala Emaana enno omusajja okujizina n’ogimatiza bulungi nnyo,oyina okugizina emirundi egisuka mu 12. Ate emaana enno […]

ABASAJJA MUKUGUKE MUKUZINA EMANA, MUMAZZISE BAKYALA BAMWE

ABASAJJA MUKUGUKE MUKUZINA EMANA, MUMAZZISE BAKYALA BAMWE Abasajja mulina okukimanya nti abakazi abamu abasing obungi obusimu bwabwe obubatwala mukumala buli walako okusinga kuffe abasajja. Abakazi 71% bamalira mukutandikira mu round yakusatu. Omusajja buvunanyizibwa bwafe okukunonya nokutabaala emaana yona nga ononya omukazi wamalira kubanga ffe tubasaba kubanga abakazi abasinga obwagazi tebatera kubufunira mubanga oba kubwongo nga […]

EMANA Y’OLWAZZI

EMANA Y’OLWAZZI Emaana y’olwazzi nayo ebeera maana nga emaana endala tekula bukikka, naye obuzibu bwelina tebeera nakubo, egalawo ekituli kyayo buli embolo lweva mu maana munda. Omusajja agenda okuzina emaana enno omutwe gwe mbolo osoka kuguteka ku target yekituli ky’emaama, nga omukono ogumu negukwata embolo obuta missinga target embolo yo kumenyeka, kubanga embolo bwemenyeka nga […]

TOKUBBA MUNNO MUGONGGO

TOKUBBA MUNNO MUGONGGO Banange mukomye omuzze gwokukuba banamwe omugonggo, kyentegezza mukukuba munno omugonggo,nti nga abagalana muli mubuliri buli omu natula side yiye.Okukuba munno omugonggo nga muli muburiri okiraba nga ensonga entonno, naye nga kyekimu kubintu ebisetula omukwano nga kiguzza emabegga mukimpowozze.Okukuba munno omugonggo kigana okusembezza ebilowozzo byamuno okubikusako natandika kulowoza kubirara ebimusumbuwa ate nga ekitanda […]

OKUYENYA EKIWATTO MUKWEZINA OMUKAZI OKUNYENYA EKIWATTO MUKWEZINA.

OKUYENYA EKIWATTO MUKWEZINA OMUKAZI OKUNYENYA EKIWATTO MUKWEZINA. Omukazi okunyenya ekiwatto nga mwezina tekigwanidde kubuli mukazi sikubamaalaya bokka, wabula kigwanidde kubakazi bonna nga bamuzina, naye abakazi abasinga obungi ekintu kinno bakikwata bubbi, nga okunyenya ekiwatto nga bamuzina akikoola mwekekwana abo nga yakafumbirwa, naye nga bwamanyiza lover we amasso,omukazi yegaala bwegaazi natekawo emmana nebamu zina nga omusajja […]

OKUTUKA KUNTIIKO

OKUTUKA KUNTIIKO Mukwegatta omusajja n’omukazi mwembi mulina obuvunaanyizibwa okusanyusagana      NEWANKUBADDE mu butonde embeera bwetyo bw’ebeera naye n’omukyala asobola okufuna obwagazi era n’amala mangu oluusi n’okusooka omusajja. Waliwo abakazi nga abaakula ng’abasajja bafuna mangu akagoba (okumala) kino kisooboka mu bakazi bonna.NAYE kibawo singa omukazi aba akwagala ate ng’omusanyusa mu kwezina era ng’akwesunga ayinza n’okufuna obwagazi […]

ENFULI ZINYUMISA AKABOOZI

ENFULI ZINYUMISA AKABOOZI Enfuli kyekintu kubimu ebinyumisiza nnyo abasajja kwezina, era kumulembe gunno mukazi atukiridde alikumurembe alina okubeera n’enfuli. Enfuli nakyo kyekimu kubilunggo by’emmana ebyongerwako omukazi, awo omusajja we awomerwe nnyo emmana ye,era enfuli wezisanga omusajja omukuggu amanyi oburungi okuzirigissa, okuzinyonyogera,okuzikomberera n’okuzinuuna oburungi nnyo omukazi anyumirwa nnyo okwezina oba okumutomba era omusajja amuyimya burungi nnyo […]